Řízené větrání Dimplex

4.7.2014

Aktuálním tématem současnosti je zajištění řízeného větrání v objektech, které jsou s ohledem na snižování energetické náročnosti zateplovány vnější izolací a současně utěsňovány instalací nových výplní okenních otvorů.

V mnoha případech bývá využití klasických centrálních jednotek s ohledem na nutnost VZT rozvodů problematické a proto se od jejich instalací upouští.

Jenže větrat se musí, přičemž hledisko ekonomické výměny vzduchu souvisí jednak s provozními náklady na vytápění a současně zajištěním optimální skladby vzduchu v pobytových místnostech bez zvýšené vlhkosti a množství oxidu uhličitého, případně jiných škodlivých látek.

Pro splnění těchto požadavků přichází na náš trh novinka, která zásadně mění dnešní situaci, kdy je značný problém, jak  obytné, ale i jiné, prostory efektivně větrat. Jedná se o lokální rekuperační jednotky DL 50

Tento unikátní a ojedinělý výrobek řeší spolehlivě odvod znehodnoceného vzduchu z vnitřních prostor a na jeho místo přivádí čerstvý venkovní vzduch, přičemž tepelnou energii z odváděného vzduchu předává prostřednictvím protiproudého výměníku tomu přiváděnému a to s vysokým stupněm účinnosti až 90%.

Takže se konečně mnohé zateplené domy mohou zbavit plísní a nemocní lidé, kterých valem přibývá, aniž by tušili, co je příčinou jejich zdravotních potíží, ozdraví. V nových domech se bude žít lépe a radostněji, bude se lépe spát a lidé se dobrým spánkem posílí, budou mít dobrou náladu a všude bude lépe.

Ano dívejme se na to optimisticky a budeme překvapení, co nám to přinese.

 

Celý článek naleznete zde

 

Nechejte si udělat nezávaznou kalkulaci na tepelné čerpadlo:

Vyplnit poptávkový formulář