Odkazy

Dimplex – partner pro úsporné vytápění

Glen Dimplex Deutschland GmbH, člen koncernu GLEN DIMPLEX GROUP, je partnerem firmy TERMO KOMFORT s.r.o. v oblasti úsporného vytápění pro ČR.

Se značkou Dimplex se zákazník na českém trhu setkává zejména v souvislosti s tepelnými čerpadly, která mají dominantní postavení v našem sortimentu a jelikož se jedná o špičku na trhu, jsou pravidelně oceňována prestižní mezinárodní značkou kvality EHPA.

Značka Dimplex nabízí ve svém širokém sortimentu také akumulační kamna, která jsou vhodným interiérovým doplňkem v domácnosti. Je to dáno jejich designem, protože mohou být vedle klasických a elektronicky řízených, také plochá, hluboká, nízká či k zabudování do kuchyňské linky. Takže si vybere každý.

Kompletní sortiment pak doplňují rekuperační jednotky, elektrické přímotopné konvektory, sálavé panely, topné mramory či zařízení pro vytápění v průmyslu.

Více informací o společnosti a značce Dimplex naleznete na stránkách Glen Dimplex Deutschland GmbH.

Evropská asociace tepelných čerpadel – EHPA

Evropská asociace tepelných čerpadel (EHPA) je společenství národních asociací a uskupení kolem tepelných čerpadel a významných výrobců tepelných čerpadel v Evropě. V současné době sdružuje národní asociace z cca 21 zemí a neustále se rozšiřuje. V ČR je jejím členem Asociace pro využití tepelných čerpadel (www.avtc.cz).

Vznik EHPA je spojen se sdružením tepelných čerpadel D-A-CH (ze zemí Německa, Rakouska a Švýcarska), které vzniklo z důvodu ochránit trh před nekvalitními tepelnými čerpadly a vytvořit soubor požadavků, které spotřebiteli zajistí určitou kvalitu výrobků a služeb v oboru tepelných čerpadel.

EHPA si klade za cíl, prostřednictvím svých členů, odborně informovat veřejnost o výhodách tepelných čerpadel plynoucích z jejich menší energetické náročnosti než u klasických zdrojů vytápění. Hlavním cílem je snaha povýšit tepelná čerpadla na úroveň jednoho z možných řešení snížení dopadů globálního oteplování. Proto plně spolupracuje s přislušnými orgány zabývajícími se energetickou politikou v rámci EU.

V tuto chvíli jsou hlavními úkoly: certifikace tepelných čerpadel podle kvality DACH/EHPA quality label, resp. značka kvality (stejné jako např. u bílé techniky) a certifikace montážních firem v programu EU-CERT.HP.

Asociace pro využití tepelných čerpadel – AVTČ

Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) si klade za cíl dbát na technickou úroveň svých členů a minimalizovat počet nesprávných instalací, které ve svém důsledku vedou k negativnímu postoji uživatelů a potenciálních zájemců o tepelná čerpadla.

Rozvoj instalací tepelných čerpadel v České republice má značné zpoždění za zeměmi, které jsou aktivní v oblasti snižování energetické náročnosti a ochraně životního prostředí již desítky let.

První cílené instalace se u nás objevují na začátku 90. let. Nízká úroveň cen energií pro domácnosti, způsobila, že návratnost investičních prostředků do instalace tepelného čerpadla byla neúnosně vysoká. V některých případech byla delší než samotná životnost zařízení.

V těchto nepříznivých podmínkách, bez podpory, "jen z fandovství" se pár jedinců a firem dalo cestou průkopníků do instalace tepelných čerpadel.

O tepelných čerpadlech, která u nás byla poměrně málo rozšířená, bylo k dispozici pouze minimum informací. Mezi laickou i odbornou veřejností chyběly seriozní údaje a zejména praktické zkušenosti z provozu. Tento stav, i když se pro popularizaci tepelných čerpadel udělalo mnohé, přetrvává bohužel do dnešních dnů.

Z těchto důvodů si Asociace pro využití tepelných čerpadel vytkla nelehký úkol. Působit v oblasti šíření informací, vzdělávání odborníků (architektů, stavebních inženýrů, projektantů, montážních firem, státní správy) i potenciálních investorů.

Existují nejen informační bariéry, ale i legislativní a ekonomické. Ty jsou velmi výraznou brzdou většího rozšíření tepelných čerpadel, proto je nutné,s ohledem na rozvoj instalací tepelných čerpadel, věnovat pozornost i této problematice

V návaznosti na zapojení do Evropské asociace tepelných čerpadel, sdružující členy jednotlivých zemí EU, které mají dlouholeté zkušenosti, bude možné využívat jejich poznatků a zkušeností. Tím se Asociace může vyvarovat chyb, které každou novou činnost zpravidla provázejí.

AVTČ si klade za cíl dbát na technickou úroveň svých členů a minimalizovat počet nesprávných instalací, které ve svém důsledku vedou k negativnímu postoji uživatelů a potenciálních zájemců o tepelná čerpadla.

Nezbytnou součástí činnosti AVTČ je i koordinovaná spolupráce při řešení energetických, finančních, ekologických a jiných strategických koncepcí státu.

Pro zvýšení informovanosti je důležité i navázání kontaktů s ostatními subjekty. Ať již zájmovými sdruženími v oblasti využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie, ochrany životního prostředí, tak elektroenergetickými společnostmi, poradenskými středisky EKIS, energetickými auditory, atd.. Přínosná je i spolupráce s vysokými i středními školami, výzkumnými a zkušebními ústavy, atd..

Věříme, že činnost Asociace pro využití tepelných čerpadel povede k větší informovanosti a ve svém důsledku k podstatnému nárůstu instalací tepelných čerpadel. Přispěje k pozitivnímu vlivu na hospodaření s energiemi a bude přínosem pro životní prostředí.

Další informace naleznete přímo na webu AVTČ

Nechejte si udělat nezávaznou kalkulaci na tepelné čerpadlo:

Vyplnit poptávkový formulář