Tepelná čerpadla země / voda

Tepelná čerpadla země-voda jsou určena pro vnitřní instalaci a zdrojem jejich energie je země (zemina). Energie se čerpá prostřednictvím zemních kolektorů nebo hlubinných vrtů. Jsou tedy dvě možnosti instalace: položení plošného kolektoru nebo hlubinný vrt. U nás jsou tepelná čerpadla země-voda využívána méně, především kvůli potřebě poměrně velkého pozemku pro zemní kolektory či nutnosti udělat nákladný hlubinný vrt.

Pro uložení kolektoru tepelného čerpadla je potřebný pozemek o velikosti cca. dvojnásobku celkově vytápěné plochy objektu. Předností tepelných čerpadel země-voda je menší závislost jejich tepelného výkonu na aktuálním počasí a zachování si celoročně výhodného poměru energie dodané do zařízení a získané ze země. Z  hlediska investičních nákladů je ale potřeba kromě ceny samotného tepelného čerpadla a jeho montáže počítat navíc i s cenou za provedení zemních prací.

Nabízíme výkony od 6 do 130 kW.

Stejně jako u systému vzduch-voda, je možné u tepelných čerpadel země-voda vybrat z těchto provedení:

  • Nízkoteplotní (do 58±2°C)

Zařízení vhodné zejména ke stěnovému a podlahovému topení, jelikož těmto systémům stačí nižší teplota vody.

  • Vysokoteplotní provedení (do 70±2°C)

Speciálně vyvinuté čerpadlo pro topné systémy vyžadující vysokou teplotu topné vody (např. staré radiátory), kdy zateplení objektů není možné, stejně jako rekon­strukce topného systému, která by byla komplikovaná nebo neúměrně drahá.

  • Vysoceefektivní provedení (COP=5,0)

Čerpadla, která mají nadprůměrně vysoký topný faktor (COP), tzn. jsou velmi účinná.

 

Tepelné čerpadlo země-vodaPlošný kolektor TČ země-voda 

Obrázky : Tepelné čerpadlo Dimplex země-voda a položení plošného kolektoru

Pro výběr konkrétního řešení (konkrétního typu a výkonu tepelného čerpadla) vhodného pro váš dům, doporučujeme vyplnit náš poptávkový formulář (viz níže). Zašleme Vám zcela zdarma nezávaznou cenovou a technickou nabídku. 

 

 

Nechejte si udělat nezávaznou kalkulaci na tepelné čerpadlo:

Vyplnit poptávkový formulář