Časté dotazy

Níže uvádíme přehled nejběžnějších dotazů k tématu tepelných čerpadel a rekuperací.

Pokud máte jakýkoliv další dotaz ohledně tepelných čerpadel, rekuperačních jednotek nebo dalšího sortimentu tepelné techniky značky Dimplex, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám vše objasníme. Pokud máte více dotazů nebo potřebujete probrat určité technické řešení, rádi Vás uvítáme v našem vzorovém domě v Brně na výstavišti, kde Vám předvedeme náš showroom.

Dotazy - Tepelná čerpadla

Jak si mám vybrat tepelné čerpadlo? Na trhu je spousta značek a výrobců, jak se v něm mám orientovat?

Je skutečností, že na našem trhu je nepřeberné množství různých tepelných čerpadel,. Od různých výrobců, různých koncepcí a v neposlední řadě kvality a samozřejmě i cen. V převážné míře jsou to výrobky z dovozu, ať od evropských výrobců, nebo v poslední době od výrobců z asijských zemí. V menší míře jsou to také výrobci tuzemští. Není vůbec jednoduché se v tom orientovat, zvláště laikovi.

Existuje však spolehlivá pomůcka, jak vybrat kvalitní tepelné čerpadlo a „nespálit se“. V Evropě je zaveden systém hodnocení kvality, na základě kterého je možno udělit výrobkům, které splňují stanovená kriteria, značku kvality EHPA: „EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS“.
Jedině tyto výrobky mají garantované parametry a další důležité vlastnosti, ověřené v nezávislých akreditovaných zkušebnách. Přehled tepelných čerpadel se značkou kvality na našem trhu je uveden na stránkách AVTČ http://www.avtc.cz/?page=databaze.

Tepelná čerpadla DIMPLEX byla na našem trhu jako první s přidělenými značkami kvality a lze je plně doporučit.

Tepelné čerpadlo vzduch, země nebo voda?

Tento dotaz je velmi častý, protože se od různých dodavatelů informace různí. Jsou dodavatelé, kteří tvrdí, že nejvýhodnější jsou tepelná čerpadla se zemním kolektorem, jiní říkají, že nejlépe je využívat teplo z vody a nakonec jsou také zastánci čerpadel, která berou tepelnou energii ze vzduchu. Každý nějak argumentuje, často proto, že právě některý z těcho systémů přednostně vyrábí nebo dováží a proto jej preferuje.

Ve výrobním programu DIMPLEX jsou zahrnuty všechny zmíněné systémy a není tedy důvod preferovat jeden před ostatními, jen z obchodního hlediska, ale podívejmě se na to objektivně.

Česká republika se rozprostírá ve vnitrozemském mírném klimatickém pásmu a průměrná teplota v topném období se u nás pohybuje v rozmezí od +3,2 do +4,5°C. Dnů, kdy průměrna denní teplota klesá pod bod mrazu 0°C je velmi málo, což představuje asi tak dva až tři týdny v roce, přičemž topná sezóna trvá běžně cca 36 týdnů. Z toho vyplývá, že tepelná čerpadla vzduch-voda, pokud jsou kvalitní, mají lepší parametry v obdobích kdy nemrzne, zatím co tepelná čerpadla země-voda jsou na tom lépe, když jsou venkovní teploty pod 0°C. Porovnáme-li tedy dosahované úspory energie pro vytápění dosažené v průběhu celé topné sezóny, pak výsledek je téměř shodný. Je potřeby zdůraznit, že to platí pouze v případě kvalitních tepelných čerpadel vzduch-voda, která za posledních pár let doznala výrazného zlepšení parametrů.

Tepelná čerpadla systému země-voda mají samozřejmě své opodstatnění v oblastech s drsnými klimatickými podmínkami nebo u objektů s vysokými nároky na množství tepelné energie, protože vzduchová tepelná čerpadla jsou svými výkony limitovány v úrovni desítek kW.

Pokud se týče systémů voda-voda, pak pro ně jsou poměrně vysoké požadavky z hlediska množství vody, z které se předpokládá odebírání tepla. V našich hydrogeologických podmínkách jsou jen omezené možnosti tento systém využívat.

Když to shrneme, pak s přihlédnutím k dosahovaným úsporám energií a k investičním nákladům na instalaci tepelného čerpadla včetně souvisejících stavebních prací, vycházejí u nás výhodněji instalace tepelných čerpadel vzduch-voda, ale opět je nutno zdůraznit, že pouze KVALITNÍCH.

Kolik ušetřím s tepelným čerpadlem?

Obecně se dá uvést, že tepelným čerpadlem, při správném nadimenzování, se ušetří asi 60 až 70% energie, kterou by bylo nutno do objektu dodat jiným způsobem. Úspora je do značné míry ovlivněna teplotou topné vody, kterou je nutno do systému při vytápění dodávat. Zpravidla v případě, kdy se jedná o radiátorový systém, kdy je potřeba vyšší teplota (55 až 60°C), pak úsory jsou nižší, zhruba jen do 50%, naopak u podlahového nebo stěnového vytápění, kdy postačuje teplota topné vody kolem 35°C lze dosáhnout úspor nakupované energie až 70%! Finanční úspora je závislá na tom, kolik stojí nakupovaná energie, kterou nahrazujeme energií vyrobenou tepelným čerpadlem. Čím dražší energii nakupujeme, tím více nám tepelné čerpadlo ušetří.

Nejvíce se ušetří, když se nahrazuje topení elektřinou, kapalným plynem, zemním plynem, koksem nebo peletkami.

V praxi jsou to desítky tisíc ročně.

Jaká bude návratnost mé investice?

Je třeba vycházet z toho, zda se jedná o novostavbu, nebo stávající objekt s existujícím tepelným zdrojem. V novostavbě je to snazší, protože návratnost investice porovnáváme mezi nějakým jiným tepelným zdrojem, který připadá v úvahu a tepelným čerpadlem. Rozdíl mezi cenou za instalovaný v úvahu připadající tepelný zdroj a cenou za instalované tepelné čerpadlo podělíme rozdílem mezi náklady, resp. ročními úsporami tepelným čerpadlem a vyjde nám prostá návratnost. Důležité je do úspor zahrnout i úsporu vyplývající z využití nižší ceny elektrické energie pro provoz domu, kdy v případě instalovaného tepelného čerpadla, je zhruba poloviční, než vytápění na příklad plynovým kotlem. Běžně se návratnosti v novostavbách pohybují kolem 5ti až 7mi let.

Ve stávajících objektech je to trochu jinak, pokud se nepočítá s tím, že dosavadní kotel, s ohledem na jeho opotřebování, se musí vyměnit. Pak je to stejné jako u novostavby. V případě, že se ke stávajícímu kotli přidá tepelné čerpadlo, protože kotel je zánovní a je „škoda“ jej zlikvidovat, pak vyjde návratnost delší, protože se neodčítá investice do kotle. Bývá to přiblížně 9 až 10 let.

Samozřejmě návratnost se zkracuje za předpokladu získání dotace!

Je tepelné čerpadlo Dimplex hlučné?

Nejlepší je přesvědčit se na „vlastní uši“. Výrobce si dal záležet na tom, aby emise hluku byly minimální a proto tepelná čerpadla DIMPLEX patří mezi nejtišší na trhu.

Mohu tepelným čerpadlem kromě vytápění také ohřívat teplou užitkovou vodu?

Tepelné čerpadlo je určeno především pro vytápění, ale samozřejmě jím lze úsporně ohřívat teplou vodu pro užití v domácnosti a třeba také vodu v domácím bazénu, ať celoročním, nebo sezónním.

Mohu tepelné čerpadlo připojit na stávající radiátorový topný systém?

V podstatě ano, jen je potřeba ověřit, zda nebude potřeba, ve velmi chladných dnech vyšší teplota topné vody do radiátorů než 60°C. Odborná firma si s tím poradí. Vyšších energetických úspor a s tím souvisejích i finančních se dosáhne především tehdy, pokud je možno využít podlahový nebo stěnový topný systém, který nepotřebuje vysokou teplotu topné voda a stačí mu třeba jen 40°C.

Dotazy - Rekuperace

Kdy potřebuji rekuperační jednotku? K čemu se používá?

Rekuperační jednotka je zařízení určené pro řízené větrání obytných prostor s minimalizací tepelných ztrát objektu. V dnešní době, kdy se používá pro stavbu budov stále více materiálů s lepšími izolačními schopnostmi, tyto budovy zároveň ztrácí možnost přirozeného větrání. Pokud větrání řešíme otevřením oken a dveří, ztrácí izolace smysl, protože teplo udržené izolací z domu větráním odvádíme. Možným řešením je právě pořízení rekuperace. Rekuperace (rekuperační jednotky) zajistí nejen úsporu energie (díky udržení tepla v místnosti), ale zároveň i komfort průběžného větrání. Navíc větrání je takto možné zajistit i v době, kdy objekt není obýván.

Co jsou to centrální a lokální rekuperační jednotky?

Rekuperační jednotky můžeme rozdělit na jednotky lokální a centrální. Lokální rekuperační jednotky jsou vhodné především pro stávající a rekonstruované obytné prostory, kde se v jednotlivých místnostech zabudovávají přímo do obvodových zdí. Jedna lokální jednotka řeší obvykle jen jeden prostor, jednu místnost, případně ještě místnost vedlejší, tyto jednotky jsou proto vhodnější spíše do menších objektů nebo pouze pro část domu, část bytu. Pokud chceme vyřešit celý byt, musíme jich namontovat více. Centrální rekuperační jednotka může obsluhovat více místností nebo i celý dům. Bývá obvykle instalována v technické místnosti nebo na půdě domu. Centrální jednotky jsou ideální pro novou výstavbu, protože je třeba vést od nich přívod i odvod vzduchu potrubím do jednotlivých místností.

Jaké výhody mi přináší kontrolované větrání?

Zlepší se mi kvalita vzduchu v místnosti. Vzduch čerpám bez průvanu a s menší tepelnou ztrátou než která by mi vznikla díky otevření okna. Využívám odpadního tepla k vytápění nebo ohřevu teplé vody, čož mi spoří potřebu energie. Rekuperace mi také pomáhá zamezit škodám, které by mi mohla způsobit vysoká vlhkost (např. tvorbě plísní) a filtry v zařízení mi pomáhají zbavit se hmyzu, prachu a podobných nečistot obsažených ve vzduchu. Jsem více chráněn před hlukem zvenčí a také před nezvanými hosty. Díky menší spotřebě energie také šetřím životní prostředí.

Může se současně používat rekuperační jednotka a krb?

Ano, rekuperační jednotka může být provozována spolu s krbem či jiným topeništěm (kachlovými kamny, plynovými kotly apod.). Musí být ale splněny takové podmínky, aby během spalování v topeništi nevznikal v odvětrávané místnosti podtlak. Také musí být dodrženy všechny místně platné směrnice a předpisy.

Mohu otevírat okna pokud používám rekuperaci?

Ano, okna se samozřejmě otevírat mohou, ale měli bychom si uvědomit, že pokud je otevřeme, dojde k určitým ztrátám tepla v místnosti. Především v zimě bychom s otevíráním oken měli být opatrní.

Co je to obtok vzduchu, nebo-li bypass?

Rekuperační jednotky Dimplex jsou vybaveny automaticky regulovaným obtokem vzduchu, nebo-li baypassem. Což znamená, že pokud se teplota přiváděného vzduchu blíží ke chtěné vnitřní teplotě více než k teplotě vzduchu odvětrávaného, tak „bypass“ zařídí průchod vzduchu mimo rekuperační výměník. Jednotka se tedy vlastně odpojí od rekuperace a pouze větrá. Tuto funkci oceníme zejména v létě, kdy v noci můžeme do vyhřátého domu snadno přivést chladný venkovní vzduch (aniž by se nám rekuperací ohřál).

Mohu rekuperační jednotku propojit s digestoří?

Ne, odsávat vzduch přes digestoř do rekuperačního zařízení není povoleno, protože při nasávání mastných par, které vznikají při vaření, by došlo ke znečištění výměníku rekuperační jednotky. Nasávání pro rekuperaci je nutné instalovat mimo digestoř.

Nechejte si udělat nezávaznou kalkulaci na tepelné čerpadlo:

Vyplnit poptávkový formulář