Jak vybrat tepelné čerpadlo 

Tepelné čerpadlo - venkovní provedení

Přemýšlíte, jaké tepelné čerpadlo je vhodné pro vaše bydlení či firmu? Tento text by vám měl pomoci se v oblasti tepelných čerpadel zorientovat, abyste měli alespoň základní představu o možnostech tohoto moderního vytápění.

Určitě je potřeba zvolit spolehlivé tepelné čerpadlo od seriózního dodavatele. Ale faktorů je mnohem více.

Ať již bydlíte v rodinném domě,bytovém domě  nebo potřebujete vyřešit vytápění komerčního objektu, výběr tepelného čerpadla závisí především na těchto faktorech: zda se jedná o zateplený nebo nezateplený dům, jaký topný systém je v domě instalován, kde se stavba nachází a jaké jsou její dispozice.

Zateplený versus nezateplený dům

V tomto případě se často mluví o starších stavbách. Mezi časté dotazy lidí patří, zda je tepelné čerpadlo vhodné do nezatepleného starého domu. Možná se zdá, že tato moderní technologie bude těžko implementovatelná do staršího prostředí. Opak je ovšem pravdou – u objektů, které mají tepelnou ztrátu větší než je dnes u nové výstavby obvyklé, je instalace čerpadla výhodnější. Tyto objekty mají vyšší spotřebu energie na vytápění, a proto se pak s tepelným čerpadlem dosáhne vyšších provozních úspor a rychlejší návratnosti investice.

I v zatepleném objektu, tj. s nižší tepelnou ztrátou, lze použít tepelného čerpadla, v tomto případě vám bude stačit tepelné čerpadlo s nižším výkonem.

Topný systém domu – radiátory versus podlahové topení

Zde se nejčastěji řeší rozdíly v instalaci tepelného čerpadla vzhledem ke klasickým starým radiátorům a podlahovému vytápění. V obou případech je zavedení tepelného čerpadla do stávajícího topného systému většinou bezproblémové. Čím nižší teplotu je nutné čerpadlem do topného systému dodat, tím efektivnější je pak jeho provoz a provozní náklady jsou celkově nižší. Nejvýhodnější tedy je spojení tepelného čerpadla s nízkoteplotním topným systémem, zejména s podlahovým topením, příp. stěnovým, stropním či s nízkoteplotními topnými tělesy (např. s radiátory SmartRad).

U starších vytápěcích systémů, nejčastěji s radiátory, je možné také použít tepelného čerpadla, ale s ohledem na jeho maximální výstupní teplotu topné vody. V tomto případě Vám rádi poradíme a vybereme vhodné nízkoteplotní nebo středněteplotní či vysokoteplotní tepelné čerpadlo.

Umístění a dispozice stavby

Dalším důležitým faktorem při výběru tepelného čerpadla je umístění stavby. Záleží na tom, zda objekt stojí v prostředí s výskytem velmi nízkých venkovních teplot (např. hory), zda se jedná o řadovou výstavbu nebo odlehlé místo či standardní stavbu. Takřka všude lze použít tepelné čerpadlo vzduchové (dle dispozic objektu a pozemku můžeme zvolit buď provedení pro vnitřní nebo venkovní). Pro horské objekty jsou někdy vhodnější tepelná čerpadla s vrtem využívající energii z půdy, v oblastech se stálým výskytem spodní vody lze teoreticky využít i systémů voda-voda.

Kromě těchto faktorů samozřejmě také závisí na celkové velikosti domu a náročnosti jeho obyvatel. (Zda je potřeba dům pouze vytápět nebo i ohřívat teplou vodu, případně vodu v bazénu, chladit apod.) Každou realizaci je potřeba řešit dle individuálních potřeb a přání zákazníka.

Tepelná čerpadla jsou vhodná nejen pro rodinné domy, ale i pro objekty s vyšší spotřebou energie, jako jsou např. bytové domy, penziony, či jiné komerční objekty, školy, administrativní budovy, koupaliště atd.

Bytové domy

tepelné čerpadlo pro panelový bytový dům

Jelikož mají bytové a panelové domy často omezenou možnost vlastního pozemku, většinou není možné instalovat čerpadlo typu země-voda. Naopak velmi často se u těchto typů objektů řeší vytápění tepelným čerpadlem vzduch-voda. Zařízení je možné umístit i do vnitřních prostor, přičemž přívod a odvod venkovního vzduchu je proveden přes otvory v obvodových stěnách. Pokud má však stavba plochou střechu, jak to bývá např. u panelových domů, je možné čerpadlo umístit i na střechu, ale pouze v případě, že konstrukce střechy je schopná snést velké zatížení.

Podrobnější informace o instalaci čerpadel v panelových domech, včetně konkrétního porovnání úspor domu o 28 bytových jednotkách, si můžete přečíst v našem článku na webu Stavebnictví 3000.

Komerční objekty

V případě vytápění nebytových prostor (např. administrativních budov a hal), ale i komerčních objektů hotelového typu, je situace podobná panelovým domům. Jedná se zpravidla o větší objekty, takže je potřeba výkonnější čerpadlo. Záleží, zda je stavba obklopena pozemkem, do kterého by bylo možné umístit hlubinný vrt či plošný kolektor. Většinou se však instalují tepelná čerpadla vzduch-voda.

TČ vnitřní provedení v komerčním objektu

Pokud vás zajímají konkrétní realizace instalace a návratnosti tepelných čerpadel v nebytových domech, můžete si přečíst článek Tepelná čerpadla v komerčních

 objektech (pdf), který byl publikován v magazínu Stavebnictví a interiér.

Je dobré si uvědomit, že cena tepelných čerpadel není přímo úměrná jejich výkonu, ale platí zásada, že čím je výkon tepelného 

čerpadla vyšší, tím jsou náklady na 1 kW výkonu nižší. Z toho vyplývá, že investice do instalace tepelného čer­padla z hlediska ekonomické návratnosti vychází vždy výhodněji u velkých budov než v případě menších staveb, např. rodinných domků.

Konkrétní typ čerpadla přímo pro váš objekt však nelze univerzálně určit na základě článku. K tomu potřebujeme důležité údaje, které jsou pro správné určení vhodného typu tepelného čerpadla nezbytně nutné. Řekněte nám o vašem domě několik zásadních informací prostřednictvím tohoto rychlého formuláře, a my se vám ozveme s konkrétní nabídkou (nezávazně a zdarma).

 

Při výběru čerpadla ovšem nezáleží pouze na jeho typu, ale také na dalších požadavcích, které by měly zajišťovat kvalitu výrobce čerpadla:

  • Evropská značka kvality Q, která zahrnuje více kvalitativních faktorů
  • Známá renomovaná značka v příslušném oboru
  • Dobrý záruční a pozáruční servis, nejlépe stabilní firmou s dlouholetými zkušenostmi s tepelnými čerpadly
  • Zaručená dodávka náhradních dílů nejméně 10 let po ukončení výroby
  • Výše faktoru účinnosti tepelného čerpadla, tzv. „COP“ ověřené certifikovanou zkušebnou
  • Recenze zákazníků o kvalitě tepelného čerpadla 
  • Skutečně nízká hlučnost tepelného čerpadla, ideálně prakticky ověřitelná vlastním poslechem ještě před nákupem

Splňuje vámi vybraný výrobce tepelných čerpadel všechny tyto požadavky?
Firma Dimplex ano.
Můžete se o tom přesvědčit poslechem recenzí od našich zákazníků nebo se přijeďte podívat přímo do našeho vzorového domu v Brně.

Značka kvality Kvalitní firma 

Nechejte si udělat nezávaznou kalkulaci na tepelné čerpadlo:

Vyplnit poptávkový formulář