Další využití tepelných čerpadel Dimplex

Možnosti, kde tepelná čerpadla přinesou významné snížení energetické náročnosti a s tím související minimalizaci provozních nákladů, jsou prakticky neomezené.

Jednou z významných oblastí, kde tepelná čerpadla „bodují“, jsou bytové domy. Nutno podotknout, že u starší výstavby jsou to především takové, kde proběhla „revitalizace zateplením“, neboť pro spolehlivý a úsporný provoz tepelného čerpadla je důležitá potřebná teplota topné vody. U nezatepleného staršího domu, bývá zpravidla potřeba teplota topné vody v zimě až 70°C, což je nad možnosti tepelných čerpadel. Po zateplení však zpravidla není potřebná teplota vyšší než 55°C a to už je v pořádku.Tepelné čerpadlo - bytový dům - venkovní provedení

Novostavby bytových domů je potřeba již v projektu řešit s nízkoteplotními topnými systémy, ať podlahovým, stropním nebo stěnovým. Radiátorový není rovněž vyloučen, ale musí být navržen a realizován na max. teplotu topné vody do 55°C.

Při dimenzování tepelných čerpadel je u těchto objektů nutno vzít v úvahu i ohřev teplé vody, který bývá zpravidla energeticky stejně náročný jako vytápění. Ekonomická návratnost instalací tepelných čerpadel ve srovnání s vytápěním napojeným do systému CZT vychází velmi příznivě, neboť cena tepla vyrobeného tepelným čerpadlem vychází zhruba na 50 % proti nakupovanému z CZT, které se však hodně liší podle místních podmínek jednotlivých dodavatelů tepla.

Obdobně lze využít tepelných čerpadel u objektů jako jsou školní a administrativní budovy, sportovní a kulturní objekty, provozovny jako jsou například autoservisy a různé služby, zdravotnické a lázeňské budovy, kde bývá zpravidla značná spotřeba teplé vody, plavecké stadiony a aquaparky.
Nabídka tepelných čerpadel DIMPLEX je rozsáhlá, s výkony od 6 do 130 kW, případně pokud je potřeba tepla vyšší, dají se tepelná čerpadla sestavit do kaskád, pak, jak již bylo zmíněno, není problém využít tepelné čerpadlo pro jakýkoliv objekt.

Tepelná čerpadla - venkovní provedení Tepelné čerpadlo - venkovní provedení

Nechejte si udělat nezávaznou kalkulaci na tepelné čerpadlo:

Vyplnit poptávkový formulář